Rabu, 23 Februari 2011

"Tegarkan Akuu"


Entah apa yaang sedaang kuu rasaakan...
bimbaang....
beradaa dalam sebuaah dilemaa yang sedaang amat sangaat menyiksakuu....
aku tak tahu harus menjalaniinya seperti apa lagii...
semua telah nyataa...
semua adaaa didepaan mataa...
semua cerita darii sebuah kisah telah terungkaap...
tapi,, apakahh yang sedaang kuu rasa sama dengaan apa yaang dia rasakan?
atau semuaa inii hanyaa perasaan ku sajaa??
hanyaa akuu yang menjadii rasa yang terlampiaskann??

aghh....................
air mata telah beradaa di pelupuuk mataa...
tak terasaaa mengaalir dengaan sendirinyaa...
hati terasaa tercabik cabiik.......
apa kahh semuaa inii memaang adaalah akhiirnyaa??

kisah yang duluu terukiir indah,, kinii tlah usai...
meninggaalkan lukaa yang teramat dalaam...
lukaa dengaan air mataa kesedihaan...

sesediih inikahh untuuk mengakhiiri semuaanyaa??
kuu rasaaa memaang sesediih dan sesakiit inii...
untuuk semuaa yang tlaah terukiir indahh...
agghhhh........
kenapaa harus sesakit inii??
apaa inii yang biasa dikatakan oraang orang...yang biasaa diceritaa oleh mereka merekaa???
tapii yaang kuu rasaa sepertiinyaa lebihh sakiit dibandiing ceritaa cerita merekaa...

Tuhan....
tegarkan akuu...
tegaarkan akuu sepertii hari kemariin..
kala kauu menunjukkan semuaanya dihadapaankuu...

tegarkan akuu....
ketikaa akuu haruus tertatiihh...

tegarkan akuu...
ketikaa kuu haruus berjalaan sendirii...

dan tegarkan akuu...
ketikaa kuu harus teriisak dalam sujuudkuu...